Cãtre situl Guvernului României   Cãtre situl Guvernului României 
Catre Pagina Principala

Judetul COVASNA | Prefectura | Servicii descentralizate | Administratia publica locala
Statiuni.
Puncte de atractie
Imagini
Prefect
Programe
Comisii de lucru
Eveniment
Presa
Relatia Cetateni-PrefectNavigare
Pagina anterioara
Prima paginaContact

Pentru sugestii si observatii
ne puteti contacta la:
AITA MARE


Primaria Telefon/Fax/E-mail Primar
Aita Mare 0267/355582 Brotea Olga


   Statut administrativ: Comuna

   Asezare geografica: Comuna Aita Mare este situata in partea vestica a judetului Covasna. Teritoriul administrativ al comunei cuprinde Lunca Oltului, piemontul si o parte a versantului vestic al muntilor Baraolt. Se afla la distante aproximativ egale de principalele centre urbanistice importante: 40 km de Sf. Gheorghe, 40 km de Brasov si 16 km de Baraolt.

   Conditii climaterice: Clima este continental moderata, cu veri relativ bogate in precipitatii si ierni friguroase. Circulatia generala a aerului este caracterizata prin frecventa mare a curentilor de aer temperat oceanic dinspre vest (mai ales in sezonul cald) si de patrunderi frecvente de aer temperat-continental dinspre est (mai ales in sezonul rece). Temperatura medie anuala este de 7,2°C, media lunii care este cea mai calda este de 19,0°C (in luna iulie), iar a lunii celei mai reci -4,5°C (ianuarie). Nivelul precipitatiilor medii anuale este de 675 mm col/apa. Cele mai multe precipitatii cad in luna iunie, iar cele mai putine in februarie. Numarul zilelor de inzapezire a drumurilor in ultimii 2 ani a fost 83.

   Populatia: Numarul total al locuitorilor este de 1824, din care 887 barbati (48,63%) si 937 femei (51,37%), procentul populatiei cu varsta sub 50 ani fiind de 57, 73% din total. Locuitorii sunt de nationalitate maghiara 91,1%, romana 8,7%, iar alte nationalitati 0,2%.

   Potential economic: Principala ocupatie in zona este agricultura si zootehnia, populatia activa lucrand si in domeniul serviciilor de exploatare si prelucrare a lemnului, constructii, confectii, prelucrarilor prin aschiere.

   Forta de munca este calificata in meseriile: mecanici, strungari, lacatusi, soferi, electricieni, sudori, contabili, economisti, precum si un numar relativ redus de personal cu studii superioare. Activitatile de tip industrial se reduc la 4-5 unitati de tamplarie.

   Costuri de cumparare pentru:
 • terenuri agricole: 3-7 mil. lei/ha
 • case: 40-150 mil. lei
   Comuna beneficiaza de serviciile oferite de o agentie CEC, si filiala Cooperativei de Credit.

   Agricultura
 1. Imbunatatirea si ameliorarea solului prin:
  • lucrari de desecari-drenaj;
  • lucrari de combatere a eroziunii solului (de suprafata, de adancime);
  • revitalizarea pajistilor naturale prin fertilizari organice, chimice, lucrari agrotehnice de intretinere si pasunat rational;
 2. Imbunatatirea productiei agricole prin:
  • ridicarea gradului de mecanizare a lucrarilor agricole;
  • promovarea unei agriculturi ecologice prin eliminarea elementelor tehnologice poluante;
  • asigurarea cu seminte si materiale saditoare de inalta valoare productiva;
 3. Valorificarea superioara a productiei agricole prin:
  • crearea de unitati de colectare si semiprocesare a produselor agricole;
   Activitati industriale
 1. Diversificarea activitatilor pe linia prelucrarii resurselor locale;
 2. Incurajarea infiintarii unor intreprinderi mici in sectorul privat si sprijinirea acestora prin:
  • actiuni fiscale si administrative;
 3. Stimularea relansarii mestesugurilor traditionale si artizanatului;
   Comunicatii: Drumuri de acces: DJ 121 A (Aita Mare - Valea Crisului - Intorsura Buzaului), DJ 103 (Sf. Gheorghe - Aita Mare) si in continuare DJ 131 (Apata, Odorheiu Secuiesc). Drumurile de acces in zona sunt asfaltate.
   Cea mai apropiata gara CFR se afla la Apata (jud. Brasov), la 3 km de Aita Mare. Comuna dispune de o centrala telefonica automata, cu posibilitatea instalarii de fax si e-mail.
   Zona are acoperire GSM pentru reteaua Dialog, Connex si Cosmorom. Comuna are toate serviciile postale.

   Conditii sociale: Comuna nu este racordata la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau apa, alimentarea cu apa fiind asigurata prin fantani, puturi sapate in curtile imobilelor. Comuna nu dispune de retea de canalizare. Intreaga comuna este electrificata. Locuintele sunt dotate cu telefon local, interurban si international. Incalzirea locuintelor se face cu sobe incalzite cu lemne si carbune.
   In comuna Aita Mare functioneaza un cabinet medical, o farmacie, o circumscriptie sanitara-veterinara. Cel mai apropiat spital se afla la Baraolt.
   Exista 2 gradinite, 2 scoli generale, cate unul in fiecare localitate. Liceul cel mai apropiat se afla la Baraolt.

   Potential turistic; agrement, sport: Comuna Aita Mare este amplasata intr-o zina pitoreasca, cu numeroase izvoare de apa minerala si apa termala la Biborteni, izvoare valorificate in bai pentru tratament antireumatic.
   Zona este propice dezvoltarii agroturismului si turismului.
   Pestera Meresti se afla la 45 km distanta, iar la cheile Varghisului si Ozunca exista 2 rezervatii naturale.
   Vegetatia este reprezentata in proportie de 50% prin paduri de stejar, fag cu carpen, brad, masa lemnoasa fiind propice exploatarii si prelucrarii pentru mobilier. Zona este propice pentru vanatoare, fondul cinegetic fiind variat (cerbi, mistreti, ursi, jderi, rasi, lupi, vidre, tapi rosii), dar si pentru pescuit (pastrav, lipan).
   Solul este favorabil culturilor de cartof, sfecla de zahar, porumb, plante tehnice si medicinale. O suprafata mare este ocupata de pasuni, zona fiind propice cresterii animalelor.
   Subsolul este bogat in lignit, roci vulcanice (dacit, andezit, bazalt, calcar) si roci sedimentare (pietris, nisip), acestea putand fi folosite ca materii prime sau prefabricate in industria de constructii.
   Comuna Aita Mare are numeroase atractii turistice: biserici, monumente, conace. Zone de agrement apropiate: Biborteni, Cheile Varghisului, Bodvai.
 1. Amplificarea si diversificarea dotarilor si amenajarilor pentru sport si agrement prin:
  • modernizarea bazei sportive existente;
  • amenajarea unui centru de agrement si recreere in cladirea fostei cazarme de husari;
  • amenajarea unui centru de divertisment pentru tineret in cladirea fostului conac Cserei;
  • amenajarea unui strand si a unui teren de tenis;
  • incurajarea dezvoltarii agroturismului;
  • valorificarea zonelor cu valoare peisagistica prin amenajarea zonei lacurilor ;
 2. Sprijinirea initiativelor locale pentru practicarea agro-turismului;
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI AITA MARE


   ECHIPARE EDILITARA
 • rectificarea si suprainaltarea digurilor de protectie din lunca inundabila a Oltului;
 • executarea unor lucrari de drenaj - desecare pe terenurile agricole din lunca Oltului;
 • consolidarea sistemului rutier DJ 131 Aita Mare-Aita Medie - in prima etapa, si Aita Medie-Valea Crisului in etapa urmatoare;
 • amenajarea si modernizarea strazilor comunale;
 • realizarea sistemului de termoficare a sediului Primariei, Caminului cultural, a Scolii generale si Gradinitei de copii;
 • echiparea celor doua localitati cu sisteme centralizate de alimentare cu apa;
 • realizarea sistemelor de canalizare menajera si a statiei de epurare a apelor uzate in cele doua localitati;
 • imbunatatirea salubrizarii locuintelor prin amenajarea unor platforme de deseuri menajere ingradite si dotate corespunzator;
 • rezolvarea colectarii si transportului deseurilor menajere in mod organizat;
 • amenajarea si dotarea corespunzatoare a puturilor seci;
 • introducerea gazului metan;
 • racordarea comunei la centrala de telefon digitala;
 • amenajarea de spatii verzi in Aita Mare si Aita Medie;
 • restaurarea tavanului pictat al Caminului cultural Aita Mare;
 • luarea unor masuri de reabilitare a constructiilor apreciate ca monumente istorice (arhitecturale);
 • construirea unor locuinte sociale;
 • renovarea sediului fostului CAP Aita Medie si amenajarea ei pentru un scop util (punct sanitar, punct pentru divertisment tineret, birou pentru administratia publica locala)
 • construirea unei sali de sport in Aita Mare;
 • extinderea cladirii Caminului cultural Aita Medie, amenajarea unui punct sanitar si a unei bucatarii;

© Copyright 2021