Cãtre situl Guvernului României   Cãtre situl Guvernului României 
Catre Pagina Principala

Judetul COVASNA | Prefectura | Servicii descentralizate | Administratia publica locala
Statiuni.
Puncte de atractie
Imagini
Prefect
Programe
Comisii de lucru
Eveniment
Presa
Relatia Cetateni-PrefectNavigare
Pagina anterioara
Prima paginaContact

Pentru sugestii si observatii
ne puteti contacta la:
BODOC


Primaria Telefon/Fax Primar
Bodoc 0267/353447 Fodor Istvan


   Numar locuitori: 1332
   Asezare geografica: Satul Bodoc este resedinta de comuna, se intinde in zona flisului interior al muntilor Bodoc, format din gresii, in care sunt cantonate rezerve insemnate de ape minerale ; se afla la o distanta de 11 km de municipiul Sf. Gheorghe.
   Scurt isotric: Prima documentare scrisa despre asezarea Bodoc provine din anul 1332,. Unde denumirea era Buduk. Actuala denumire dateaza din anul 1567, denumirea localitatii este de origine slovena, care inseamna scai.In anul 1567 erau inregistrate 26 "porti", in anul 1786, in cele 54 case locuiau 323 locuitori, iar in anul 1850 avea 193 case si 926 locuitori.
   Relief: zona montana
   Resurse naturale: O bogatie naturala a zonei o reprezinta resursele hidrominerale. Aceste ape carbogazoase sunt incadrate ca surse sarate si sulfuroase.Aparitia apelor minerale este localizata in zona sudica, pe paraul Vasar, reprezentata prin doua surse biocarbonate, calcice, magnezice, clorosodice situate la est de localitatea Bodoc, zona exploatarii pentru imbuteliere de pe paraul Borviz, reprezentata prin surse utilizate in trecut Matild si Perla, si sondele de 33 m, exploatata si in prezent, avand caracter bicarbonat, carbogazos; mai exista argile comune si nisip.
   Reteaua hidrografica: formata din raul Olt si afluenti ai acestuia din zona, paraurile Borviz, Talomir si Vasar.
   Clima: este continental moderata cu veri relativ bogate in precipitatii si ierni friguroase. Circulatia generala a atmosferei este caracterizata prin frecventa mare a curentilor de aer temperat oceanic dinspre vest si de patrunderi frecvente de aer temperat continental dinspre est.
   Specificul localitatii: Agricultura si zootehnia sunt principalele activitati.
   Scoli: Exista o scoala cu invatamant general, cu predare in clasele I -VIII si o gradinita.
   Asistenta medicala: Cadre cu studii superioare, cadre cu studii medii, dispensare - 1.
   Cultura: Comuna Bodoc dispune de Camin Cultural, biblioteca publica.
   Potential economic: Comuna Bodoc, are un potential economic bun, in comparatie cu celelalte comune din judet. In ceea ce priveste activitatile de tip industrial, in comuna Bodoc exista o moara S.C. ERPEK CO SRL, o brutarie S.C. CUPTORUL DE AUR SRL, fabrica de caramida S.C. GRANIT SRL, sttia de imbuteliat apa minerala S.C. FAVORIT S.A., unitati de transport marfa S.C. TRIO-IMPEX SRL.
   Functioneaza si unitati comerciale, 5 magazine mixte, 1 magazin de produse industriale si 2 carciumi; exista si mestesugari cum ar fi: fierari, croitori, potcovari, cizmari si dulghieri.
   Comuna Bodoc dispune de electrificare, linii telefonice; la 2 km de localitate se afla gara CFR.
   Potential turistic: In comuna Bodoc, sunt atestate ca monumente si ansambluri de arhitectura, biserica reformata, cu zidul de incinta si turn clopotnita din sec. al XV-lea, reparat in anul 1651 si sec. XVIII, XIX Bodoc cu nr. 211, Poarta de lemn sculptata Bodoc nr. 217, Poarta de lemn sculptata Bodoc nr. 218, sisturi arheologice ca fortificatie cu tripla incinta din prima epoca a fierului, refolosita in epoca feudala, aflandu-se pe muntele Bodoc, la 7 km nord pe malul stang al Oltului.
   Nu sunt puse in valoare monumentele istorice si de arhitectura; nu se practica agroturismul si turismul de munte. Exista zone cu valoare peisagistica, care ar putea fi valorificate.

   STRATEGIA DE DEZVOLTARE IN PERIOADA 2001-2004

   Din analiza situatiei existente a reiesit ca este necesar a se aduce imbunatatiri in ceea ce priveste dotarile edilitare-alimentare cu apa, canalizare menajera si alimentare cu gaze naturale, reteaua de alimentare cu apa si canalizare menajera terminandu-se in localitate, si introducerea gazului metan.
   Se preconizeaza imbunatatirea cailor de circulatie carosabila: sa fie cat de cat amenajate corespunzator, modernizate-asfaltate, iar circulatia sa fie imbunatatita intre localitatile comunei si localitatile din teritoriile administrative invecinate.
   Din punct de vedere economic, se remarca dezvoltarea medie a sectorului tertial, avandu-se in vedere dezvoltarea acestuia. Se va incuraja infiintarea unor noi intreprinderi mici si mijlocii care sa utilizeze resursele locale.
   Se propune diversificarea activitatilor pe linia prelucrarii resurselor locale: extinderea fabricii de caramida, a unitatii de imbuteliere a apelor minerale; se propune si deschiderea unor cariere de nisip.
   Este necesara stimularea relansarii mestesugurilor traditionale si a artizanatului din aceasta zona, in special prelucrarea argilei in obiecte de uz casnic si decorativ.
   Se va incuraja dezvoltarea agro-turismului; desi zona este dotata cu multiple bogatii naturale, ele nu sunt valorificate si evidentiate, dar prin amplificarea si diversificarea dotarilor si amenajarilor pentru sport si agrement, se va imbunatatii calitatea agro-turismului.


© Copyright 2021